روکش مخمل 111 کد 522
روکش مخمل 111 کد 522
روکش مخمل 111 کد 522
روکش مخمل 111 کد 522
روکش مخمل 111 کد 522
روکش مخمل 111 کد 522
روکش مخمل 111 کد 522
روکش مخمل 111 کد 522
روکش مخمل 111 کد 522
روکش مخمل 111 کد 522

روکش صندلی مخمل ژاپنی پراید ۱۱۱ و ۱۴۱ کد ۵۲۲

روکش وسط مخمل ژاپنی بغل کتان

مناسب برای اتومبیل های 111 ، 141 و هاچبک

عقب 4 تیکه

بغل و پشت چرم

رنگ طوسی

موجود در انبار

۴۵۰,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان

موجود در انبار