روکش صندلی دنا پلاس و معمولی

روکش صندلی دنا

اتومبیل دنا در 2 دسته پلاس و معمولی تولید شده است. اما این دو مدل از نظر صندلی و روکش صندلی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارد. محصولات این دو مدل در یک دسته بندی قرار می گیرند و هیچ فرقی میان این دو وجود ندارد.

قیمت و خرید روکش صندلی دنا

دنا یک خودروی تولید داخل است اما صندلی های آن وارداتی است. بدین معنی که قطعات استفاده شده در صندلی آن وارد شده است و در ایران تنها مونتاژ می شود. حساسیت بالای صندلی این خودرو موجب شده است تا کمتر تولید کننده ای به سمت تولید روکش برای دنا برود. الگویی بسیار سخت همراه با نصب فوق العاده دشواری دارد. فرو رفتگی های خاص در فوم آن و بکار گیری زیر سری های پیچیده کار را برای الگو برداری و دوخت سخت کرده است. البته قیمت آن به جنس و مقدار استفاده از جنس در محصولات این خودرو بستگی دارد. متراژ بیشتری پارچه صرف تولید روکش می شود و همچنین دوخت بسیار سختی دارد. الگو برداری محصولات این خودرو در فروشگاه پارسه توسط کادر تودوزی حرفه ای ما صورت گرفته است. پس از این بابت جای هیچ نگرانی نیست.

دوخت ، الگو و جنس روکش صندلی دنا

اولین گام در تولید ، الگوی روکش صندلی است. الگوی روکش های دنا کاملا جذب و فابریک می باشد. جنس های استفاده شده بهترین هستند. دوخت آن ها نیز با رعایت تمامی نکات استاندارد انجام شده است.

نصب دشوار روکش دنا – رایگان در فروشگاه پارسه

نصب روکش دنا بسیار سخت است. شما می توانید نصب آن را در فروشگاه پارسه به کادر ما بسپارید و هیچ هزینه ای پرداخت نکنید.