تودوزی تمام چرم اتومبیل هیوندای آزرا که با چرم خودرویی و با الگوی فابریک تودوزی خودرو انجام شده است.رنگ استفاده شده مارون می باشد که از رنگهای پر طرفدار است.

نوع جنس استفاده شده و الگو در تودوزی این اتومبیل ، به دلیل وجود مکانیزم های گرمایشی در این صندلی ، از اهمیت بالایی برخوردار است.

برای زیبایی بیشتر تودوزی این خودروی کره جنوبی ، ما فلاپ های رودری این خودرو را از نظر رنگ و جنس با جنس و رنگ استفاده شده در تودوزی صندلی هماهنگ نمودیم.

تفاوت بسیار اندک و محدود بین تودوزی فابریک هیوندای آزرا و تودوزی انجام شده توسط فروشگاه پارسه وجه تمایز این فروشگاه با سایر فروشگاه ها می باشد.