روکش تمام چرم با الگوی فابریک صندلی های اتومبیل جک اس5.

چرم استفاده شده در این روکش از خانواده چرم های خودرویی است که مقاوم در برابر ترک خوردن در اثر سرد و گرم شدن  است.

استفاده از چرم پانچ در نشیمنگاه های این روکش باعث می شود تا چرم کمتر گرم شود و باعث عرق کردن سرنشینان خودرو شود.