روکش از جنس مخمل ژاپنی لیزری خودروی ساینا.

بالاترین کیفیت ، زیبایی ، تناسب با طیف رنگی داخل خودرو و الگوی جذب از نکات حائز اهمیت این روکش است.

چرم های استفاده شده و جفت دوخت در نقاط حساس از نقاط قوت این روکش است.

روکشی مناسب برای افراد سخت پسند