روکش مخمل ژاپنی اتومبیل رنو داستر

برای اتومبیل های وارداتی از جنس معمولی استفاده نمی شود.پس همین بس که این روکش بالاترین سطح کیفی را دارد