انواع-جنس-برای-روکش-صندلی

انواع جنس برای روکش و تودوزی

/
انواع جنس برای روکش و تودوزی به سه دسته پارچه ، چرم و مخمل تقسیم می شود
تودوزی ماشین

تودوزی اتومبیل

/
تودوزی صندلی نیازمند تخصص و سلیقه است